Ο Κάθε Πιστός και η Πίστη του, είναι του Θεού υπόθεση και όχι ημών των άλλων.

 

Ο Κάθε Πιστός κουβαλάει στην Εκκλησία την δική του Πίστη στον Θεό. Ο Θεός δέχεται τους Πιστούς ανεξάρτητα από το μέγεθος της Πίστης. Οι Πιστοί κάνουν το Λάθος να συγκρίνουν της Πίστη τους με την κατ' εκτίμηση Πίστη των άλλων, ότι ακριβώς έκαναν και οι Φαρισαίοι. Καταλαβαίνουμε;;;